Kayıtlar

Kitap Tanıtımı: NAZAN BEKİROĞLU – NAR AĞACI

Resim
Bir resmin renklerinde kaybolup geçmişe seyahat etmek nasıldır hiç düşündünüz mü? Geçmişi yaşarcasına her anında bulunmak, her anını tahmin etmek ve her anında nefes almak.  Balkanlardan gelen bir neslin aşkına da bu resimde şahit olmak ister miydiniz?  Eskinin mahreminde, o incelikte aşkı yaşamak eşsiz bir duygudur. Atalarını merak ederek,  kendisine kalan birkaç resim ile çıkılan hayal yolculuğunda her köşe başını,  her kaldırım taşını anlatılıyor Nazan Bekiroğlu.  Balkanların yaşantısını, terkedilmek zorunda kalınan vatan toprağını, soydaşlarımızı ve soydaşlarımızın düşüncelerini bir resmin hayalinden yola çıkarak okuyucularına aktarıyor.
Balkan Savaşı döneminde başlayıp I. Dünya Savaşı'na uzanan bir öyküdür "Nar Ağacı". Trabzon ile Tebriz arasında birbirine akan iki yüreğin, Setterhan ve Zehra'nın büyük aşkını anlatan kitap hayal kadar zengin, roman kadar güzel, tarih kadar da gerçek bir hikâyedir. Nakış nakış işlenmiş karakterler, yaprağından taşına, kuşuna, t…

Kitap Tanıtımı: ZEKÂİ ŞEN – BİLİM VE TÜRKİYE

Resim
Bilim insanı genel olarak,  bilimsel bilgi üreterek toplumuna yeni araştırmacıların yetişmesi için katkılarda bulunmayı hedefleyen kişidir.  Bir ödül veya makale,   gençleri teşvik edebilir ama gençlerin bilimsel bir ruha sahip olması konusunda yeterli olmayabilir. Asıl, gençlere bilimsel düşünce ve davranış biçimlerini aşılayabilecek, her işinde tarafsız bilimsel araştırmalar yapabilecek kişiliğe yönelten bilim insanlarının bulunması gerekir.  Zira unvan ve ödüller günümüzde bilimsel olgunluğa erişmemiş topluluklarda ulufe gibi dağıtılabiliyor. Bir ülkedeki bilimsel nitelik ise o ülke toplumunun öğrencisinin niteliği ile değil,  öğretim üyesi ve öğretmenlerinin niteliğiyle alakalıdır.
Zekâi Şen’in yazmış olduğu “Bilim ve Türkiye” isimli kitap Tübitak Yayınları tarafından 2016 yılında yayımlanmıştır. İçeriğinde bilim ve bilimsellik üzerine pek çok makalenin yer aldığı kitapta Osmanlı’nın son dönemindeki bilim ve teknolojiden, Cumhuriyetimizin bilim politikasından, Türkiye Cumhuriyet…

Kitap Tanıtımı: YAVUZ SELİM – AFGANİSTAN VE DOSTUM

Resim
Afganistan tarihinin son otuz yılına damga vurmuş,  hayatta kalmayı başarmış bir askeri lider olan şimdi de üniformayı çıkarmış bir siyasetçi konumundaki General Abdürreşid Dostum bölgedeki Türk gücünün temsili olarak konumlanmış lider bir siyasetçidir.  Afganistan‘da hem askerî hem de siyasi bir güce sahiptir.  Afganistan için çok büyük öneme sahip olan Dostum’un hayatının anlatıldığı “Afganistan ve Dostum” isimli kitap aslında bir biyografi kitabından ziyade bir ülkenin tarihi seyrini değiştiren,  etkileyen bir tarih kitabıdır. Üzerindeki önyargıları yok edecek,  belki de hiç bilinmeyen yönlerinin anlatıldığı bu kitapta Afganistan ve Dostum hakkında çok fazla şey öğreneceksiniz.
Hiler Yayınları tarafından 2004 yılında yayımlanan Yavuz Selim’in yazmış olduğu “Afganistan ve Dostum” kitabı hem saha şartlarını çok iyi incelemiş hem de General Dostum ile birebir zaman geçirme fırsatı yakalamıştır. 23 bölümden oluşan kitapta Afganistan ve General Dostum hakkında pek çok bilgiye ulaşılab…

Kitap Tanıtımı: ARSLAN BULUT – GÜNEŞ ÜLKESİ –TÜRK’LÜĞÜN YENİ DÜNYA DÜZENİ

Resim
"İçinde yaşadığım şafaksız gecenin bir sabaha ermesini istemiyorum. Böyle bir sabahın sonu yine gecedir. Çünkü zindanın dışında istibdat var ve istibdat, hür fikirlere ancak gece vaat eder. Ben bir güneş ülkenin hasretini çekiyorum. Bu ülkede gece olmasın ve insanlar karanlık kavramını orada tanımasın! Güneş ülkeyi yeryüzünde bulmak mümkün mü? Din hürriyetine, vicdan hürriyetine, lisan hürriyetine ilişmeyen Türklerin mevcudiyeti, hiç olmazsa yarın, bana böyle bir ülkenin olacağını zannettiriyor. Mademki düşünceyi zindana koymayan, hakikat sevgisini zincire vurmayan bir millet, o cesur ve adil Türkler var, üzerinde hakikatin, adaletin ve hürriyetin hüküm sürdüğü bir güneş ülke neden vücut bulmasın?"
Campanella
1568-1639 yılları arasında yaşamış olan ünlü İtalyan düşünür Campanella'nın “Güneş Ülkesi” isimli ütopik eserinde bulunan bu satırlara Arslan Bulut’un "Güneş Ülkesi – Türk’lüğün Yeni Dünya Düzeni" adlı kitabının arka kapağında da rastlıyoruz. Bilge Oğuz Yay…

Kitap Tanıtımı: JEAN PAUL ROUX - TÜRKLERİN TARİHİ - PASİFİK'TEN AKDENİZ'E 2000 YIL

Resim
Kendi geçmişini bilmeyen, kendi geçmişinden ders çıkarmayan toplumlar yok olmaya, parçalanmaya mahkûmdur. Kısacası atalarımızın da dediği gibi “Atasını tanımayan, it peşinde gezer”. Türk çocukları ecdadını tanıdıkça, ecdadının yaptıklarını okudukça berhudar olacaktır. Orta Asya Türk kültürü ve tarihi üzerine yoğun çalışmalarda bulunan Türkolog Jean-Paul Roux "Türklerin Tarihi - Pasifik'ten Akdeniz'e 2000 Yıl" isimli kitabında Türk olgusundan başlayarak, Türkler'in ortaya çıkışına, Türkler'in İslamiyet'i kabulünden Türk devletlerinin yaşadığı büyük sorunlara kadar pek çok farklı konuya başlık ayırmıştır. Yazar kitabın asıl konusunun ise MS. 2000'li yıllara kadar Asya, Avrupa ve Afrika'da yaşayan ve bugün de dünyanın farklı bölgelerindeki çok kalabalık Türk topluluklarının tarihi olarak vurgulamaktadır [1].
Kabalcı Yayınevi tarafından yayımlanan kitapta, tarihteki pek çok konunun araştırması yapılmış ve kaynaklarla desteklenmiştir. Kitabın arka ka…

Kitaplardan Önemli Notlar: JOHN FITZGERALD KENNEDY – CESARET VE FAZİLET MÜCADELESİ

Resim
Bu kitap 1956’da John Fitzgerald Kennedy, Massachusetts Senatörü iken yazılmıştır. Hayat Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.
***
John F. Kennedy:
Bu eserin konusu medenî cesarettir; yani insan meziyetlerinin en büyüğü olan bu özelliği Ernest Hemingway şu şekilde tanımlar: “Her türlü baskıya rağmen erdem”.
“Geçmişteki cesaret ve fazilet örneklerini unutan bir millet, mevcut liderlerinden cesaretli ve erdemli davranışlar beklemesini bilmediği gibi, bu özellikleri mükâfatlandırmaktan da aciz kalacaktır.”
Bir kabine mensubu hatıratında şöyle demişti:
“Gerçi Senatonun baştan aşağı bozguncuların bulunduğu bir yer olduğuna inanmak istemiyorum. Ama Senatörlerin birçoğunun dürüstlüğüne ve ahlakına maalesef güvenim yok. Senatörlerin çoğunluğu yeteneksiz, senatörlük için tamamen yetersiz, basit kişilerdir. Bazıları adi ve kaba birer demagogdur. Bazıları mevkilerini parayla satın almış zengin kimselerdir. Bazıları da partizanlığın peşin hükümlerine saplanmış, anlayışsız, dar fikirli insanlardır……

Kitap Tanıtımı: SİNEMAM VE BEN – TÜRKAN ŞORAY

Resim
Biyografi kitabı okumayı sever misiniz? Benim de “Sinemam ve Ben” isimli kitabı okuyana kadar bu soruya cevap vermem çok güçtü.  Fakat biyografi kitaplarını okuması,  hele ki sevdiğiniz ve tanımaktan memnun olacağınız biri hakkındaysa,  çok zevkli oluyor.  Çünkü sürekli bir merak içinde okumaya kendinizi kaptırdığınız için sayfaların ilerlediğini dahi fark etmiyorsunuz.  Pek çok tanıdığım normal kitapları okumayıp biyografi kitaplarını daha bir içtenlikle okur.  Sanırım bu gerçek hayatın samimiyetini sevdikleri için. 
“Sinemam ve Ben” eseri beyaz perdemizin güzel yüzlü aktristi Türkan Şoray’ın film sektörüne başlamaya karar vermesi ve sonrasındaki süreci bizlere kendi ağzından aktarıyor. Hele ki eski Türk filmlerini seviyorsanız ve bu alana biraz olsun ilgiliyseniz büyük bir merakla okuyacağınız bir kitap oluyor “Sinemam ve Ben”. Otobiyografik bir yapıt olan bu kitap eline alanları korkutacak kalınlıkta fakat içeriğindeki o samimi ve içten anlatımı kitabın kalınlığını okuyucularına u…