Kitap Tanıtımı: JEAN PAUL ROUX - TÜRKLERİN TARİHİ - PASİFİK'TEN AKDENİZ'E 2000 YILKendi geçmişini bilmeyen, kendi geçmişinden ders çıkarmayan toplumlar yok olmaya, parçalanmaya mahkûmdur. Kısacası atalarımızın da dediği gibi “Atasını tanımayan, it peşinde gezer”. Türk çocukları ecdadını tanıdıkça, ecdadının yaptıklarını okudukça berhudar olacaktır. Orta Asya Türk kültürü ve tarihi üzerine yoğun çalışmalarda bulunan Türkolog Jean-Paul Roux "Türklerin Tarihi - Pasifik'ten Akdeniz'e 2000 Yıl" isimli kitabında Türk olgusundan başlayarak, Türkler'in ortaya çıkışına, Türkler'in İslamiyet'i kabulünden Türk devletlerinin yaşadığı büyük sorunlara kadar pek çok farklı konuya başlık ayırmıştır. Yazar kitabın asıl konusunun ise MS. 2000'li yıllara kadar Asya, Avrupa ve Afrika'da yaşayan ve bugün de dünyanın farklı bölgelerindeki çok kalabalık Türk topluluklarının tarihi olarak vurgulamaktadır [1].

Kabalcı Yayınevi tarafından yayımlanan kitapta, tarihteki pek çok konunun araştırması yapılmış ve kaynaklarla desteklenmiştir. Kitabın arka kapağında bulunan satırlar da kitabın içeriğinin ne denli yoğun olduğunu da bizlere göstermektedir:

“... Kuzey ormanlarından çıkıp geldiler, cesur, dağınık, marifetli ve henüz yolun başındaydılar. Önce bozkıra, sonra Çin içlerine ve sonra da sonu başı belli olmayan bir sel gibi garba doğru yayıldılar...

Türkler adıyla tarihe geçen bu boylar, aileler ve kavimler bütünü batılıların gözüyle çoğunlukla barbarlığın simgesi olsalar da Orta Asya'nın yüksek uygarlıklarından birini ve bazen küçük devletlerinin bazen de devasa imparatorluklarının sınırları dâhilinde kültürler arası barışı ve huzuru tesis ettiler. Bazen memluk, bazen efendi ve bazen de birbirlerinin en amansız düşmanıydılar. O en baştan beri inandıkları dinlerinden hiç vazgeçtiler mi, ne kadar Budist ne kadar Hıristiyan ne kadar Yahudi ve ne kadar Müslüman oldular? Tüm bu yüzyıllar boyunca tek arzuları, tüm o savaşlar, yağmalar, fetihler, din değiştirmeler ve sergilenen bilgelikler sadece barışa ve huzura kavuşmak için miydi?

Bu Türklerin, Halaçların, Hiong-nuların, Osmanlıların, Memlukların, Rusların, Çağataylıların, Tu-kiuların, Selçukluların, Çinlilerin, Hintlilerin, Karakoyunluların, Timurların, Arapların, Kazanların, Tatarların, Bulgarların, Türkiyelilerin, Hunların, Kıpçakların, Ermenilerin, Peçeneklerin, Safevilerin, Gaznelilerin, Bayatların, Rumların, Özbeklerin, Hitanların, Farsilerin, İhşitlerin, Tolunoğullarının, Kürtlerin, Yakutların, Kırgızların, Azerilerin, Moğolların, yani bir coğrafyayı yüzyıllar boyunca paylaşan hakların, ittifak ve itilafların, yani bir coğrafyayı yüzyıllar boyunca aslında yaşadığımız günün hikâyesidir.

Altay Türklerinde Ölüm, Orta Asya'da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar, Moğol İmparatorluğu Tarihi, Orta Asya: Tarih ve Uygarlık, Türklerin ve Moğolların Eski Dini'nden sonra ünlü Türkolog Jean-Paul Roux sizi 2000 yıllık tarih içinde bir yolculuğa, bildiğinizi sandığınız ya da hiçbir fikriniz olmayan olaylara, insanlara ve inançlara tanıklık etmeye davet ediyor.”

İyi okumalar.

Kaynakça

[1]
J. P. Roux, Türklerin Tarihi, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2007.
Yorumlar