Kitap Tanıtımı: ARSLAN BULUT – GÜNEŞ ÜLKESİ –TÜRK’LÜĞÜN YENİ DÜNYA DÜZENİ

"İçinde yaşadığım şafaksız gecenin bir sabaha ermesini istemiyorum. Böyle bir sabahın sonu yine gecedir. Çünkü zindanın dışında istibdat var ve istibdat, hür fikirlere ancak gece vaat eder. Ben bir güneş ülkenin hasretini çekiyorum. Bu ülkede gece olmasın ve insanlar karanlık kavramını orada tanımasın! Güneş ülkeyi yeryüzünde bulmak mümkün mü? Din hürriyetine, vicdan hürriyetine, lisan hürriyetine ilişmeyen Türklerin mevcudiyeti, hiç olmazsa yarın, bana böyle bir ülkenin olacağını zannettiriyor. Mademki düşünceyi zindana koymayan, hakikat sevgisini zincire vurmayan bir millet, o cesur ve adil Türkler var, üzerinde hakikatin, adaletin ve hürriyetin hüküm sürdüğü bir güneş ülke neden vücut bulmasın?"

Campanella

1568-1639 yılları arasında yaşamış olan ünlü İtalyan düşünür Campanella'nın “Güneş Ülkesi” isimli ütopik eserinde bulunan bu satırlara Arslan Bulut’un "Güneş Ülkesi – Türk’lüğün Yeni Dünya Düzeni" adlı kitabının arka kapağında da rastlıyoruz. Bilge Oğuz Yayınları tarafından yayımlanan kitapta Arslan Bulut, Türkiye merkezli bir entegrasyon modeli öneriyor [1]. Bu kitapta tasarlanan modelde ise entegre olan bir Türkiye’den ziyade entegre olunan bir Türkiye kurgulanıyor. Yani kurgulanan sistemin güneşi Türkiye’ye benzetiliyor.

Birinci ve ikinci basımlarında “Türklüğün Yeni Dünya Düzeni” [2] ismiyle yayımlanan kitaba “Güneş Ülkesi” ismi ise dördüncü basımda eklenmiştir [1]. Kitapta Türk tarihinin zaman tünelinde gezinen yazar, kendi tespitlerini okuyucularıyla paylaşıyor. Her dönemi zamanına göre iyi yorumladığını düşündüğü yazarların değerlendirmelerine de kitabında yer veriyor. Türk tarihini bütünüyle ele alan kitapta günümüz tartışmaları yerinde eleştiriler yapılarak sonuca bağlanmaya çalışılıyor.

Milletlerin yaşama kudretini milliyetçilikte bulduğunu vurgulayan yazar bu kitabında Türk milliyetçiliği üzerinde özellikle duruyor. Felsefeden dine, laiklikten Türk milliyetçiliğinin ideolojik sıkıntılarına kadar geniş çaplı konulara değinilen kitapta okurların aradığını bulacağını umut ediyoruz.

İyi okumalar.


“Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine sahne oldu. Bu sahne en az 7 bin senelik bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgârlarıyla sallandı; beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu, tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu... Türk budur... Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir...”

Mustafa Kemal ATATÜRK

Kaynaklar

[1]
A. Bulut, «http://www.yenicaggazetesi.com.tr,» 17 07 2017. [Çevrimiçi]. Available: http://www.yenicaggazetesi.com.tr/merkez-turkiye-projesi-ve-milletin-gelecegi-34555yy.htm.
[2]
A. Bulut, Güneş Ülkesi - Türk'lüğün Yeni Dünya Düzeni, İstanbul: Bilge Oğuz Yayınları, 2006.
Yorumlar