Kitap Tanıtımı: HAKAN İLHAN KURT - KUTALMIŞOĞLU SÜLEYMANŞÂH ULULAMASIMelikşâh söze vardı: "Ya mayamdan bildiğim,
İlimden, edebimden ve hayâmdan bildiğim,
Aynı kıbleye durmuş bir kıyamdan bildiğim,
Dört Kutalmışoğlu'nu kırmalı mı tez soluk;
Yahut İklim-î Rum'a sürmeli mi tez soluk?"
Uluğ vezir söyledi: "Kırmak bize mi kaldı;
Alp Arslan kırmadı da neden zindana saldı?
Türk Türk'ü kırdığında kim muradını aldı?

Elbet sözüm kalırsa, sürülmeli dört kılıç;
Rûm avında ne yapar, görülmeli dört kılıç!

mısralarıyla Kutalmış oğullarının Anadolu'ya geliş şekillerine değinilen Hakan İlhan Kurt'un Ötüken Yayınevi tarafından yayımlanan "Kutalmışoğlu Süleymanşah Ululaması" isimli şiir kitabında olayların akışı kronolojik olarak okuyuculara sunulmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaptıkları ve geleceğe bıraktığı emanetlerle çok önemli tarihi bir görev üstlenmiştir. Bu sebeple Malazgirt Zaferi ile açılan Anadolu kapılarından akın akın giren Türkmen boyları Anadolu'da Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulmasını sağlamışlardır. Süleymanşah’ın kurmuş olduğu Türkiye Selçuklu Devleti Anadolu'ya göçmüş Türkmenleri birleştirmiş ve göçebe Oğuzların da Anadolu'ya göç etmelerini sağlamıştır. Şairimiz kitabında Türkiye Selçuklularının kurucusu olan Kutalmışoğlu Süleymanşah’ın 1071 sonrasında Anadolu’ya gelişini, yapmış olduğu savaşları ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin kuruluşunu, Bizans İmparatorluğu ile ilişkilerini, fetihlerini, anlaşmalarını ve Kutalmışoğlu Süleymanşah’ın ölümünü destanlaştırmıştır. Geniş çaplı bir araştırma ürünü olarak ortaya çıkan kitapta şiirler 7+7 hece ölçüsüyle yazılmıştır. Olayların anlatımı oldukça geniş dipnotlarla okuyucuya aktarılmıştır. Her bir dipnot farklı kaynaklardan yazarların görüşlerini okuyucularıyla paylaşmaktadır. Ayrıca dipnotlar sayesinde dönemin kavramları, olayları ve coğrafi adlandırmaları, karakterleri okuyucuya tarihin arka planını göstermede yardımcı olmaktadır. Şiir kitabı 13 bölümden oluşmaktadır. Her bölümün kendine has bir başlığı ve kara kalem çalışması olarak çizilmiş kendine has resimleriyle tarihi bizlere şiir tadında sunmaktadır.

İyi okumalar.

Not: Kutalmışoğlu Süleymanşah Ululaması isimli kitap TÜRKAV Gaziantep Şubesi’nin Milli Kitap'a hediyesidir.


Yorumlar