Kitap Tanıtımı: NURULLAH ÇETİN – TÜRK’E ORYANTALİST KUŞATMAOryantalizm dendiğinde hepimizin aklında farklı anlamlar geliyor. Sürekli söylenen bu kelimenin anlamını tam olarak bilmediğimiz gibi, bizlerde ne tarz etkiler bıraktığının da farkında değiliz. Nurullah Çetin’in Berikan Yayınevi tarafından yayımlanan “Türk’e Oryantalist Kuşatma” isimli kitabı bizlere oryantalizm kavramının ne olduğunu ve toplum üzerinde ne tarz etkiler bıraktığını anlatmaktadır. Yazar, kitapta oryantalizmi; genel anlamda Batı emperyalizminin işini kolaylaştırmak için yapılan bilimsel, kültürel, sanatsal ve siyasi çalışmaların genel adı (Çetin, Otyantalizmle Mnakurtlaştırılmaya Karşı Millî Direniş, 2014) olarak tanımlamaktadır. Ayrıca Türk dostu olarak bilinen Pier Loti’nin hangi anlamda Türksever bir adam olduğundan bahseden yazar, Pier Loti’nin bir ajan olduğunu (Çetin, Tipik Bir Oryantalist Olan Pier Loti'nin Gerçek Kimliği, 2014) kitabın ilerleyen bölümlerinde tartışmaya açmaktadır. Pier Loti’nin küstah, sömürgeci bir ruh halinin temsilcisi olduğunu söyleyen yazar, şahsın Türk kadınını köle olarak gören zihniyetinin de altını çizmektedir.

Yazar birçoğumuzun evinde bulunan ve çocuklarına okutmuş olduğu Daniel Defoe’nun Robinson Crusoe isimli romanının da oryantalizmin kılavuzu bir roman olduğunu vurgulayarak, bizleri uyarmaktadır.  Romandaki Robinson isimli ana karakterin Avrupa Birliği ve Amerika'yı, esir alarak köleleştirdiği Cuma’nın ise bütün doğuluları, Müslümanları temsil ettiğinden bahsetmektedir. Ayrıca yazarımız, bu eserinde Mrs. Max Müller’in İstanbul Mektupları adlı kitabını da incelemektedir. Bizleri tarihimiz ve kendimizle yüzleştirerek, oryantalist sinema anlayışıyla Türklüğe nasıl saldırıldığının da altını çizmektedir.

Kitapta mezhep çatışmaları oryantalist bir proje olarak ifade edilmektedir. Yazar öne sürdüğü bu düşüncesiyle alakalı olarak Tarih Gazetesi’ne;

“Oryantalizm, ta Haçlı saldırılarından beri Batının kendisini merkeze alarak Doğu dünyasını öznel bir tanımlamaya tabi tutması ve emperyalist amaçları doğrultusunda biçimlendirme çalışmalarının genel adıdır. Dinî, siyasi, kültürel, ekonomik ve askerî olmak üzere birçok oryantalist çalışma alanı vardır. Bunlardan biri de, İslam içi farklı mezhepleri tahrik ederek, birbirine karşı kışkırtarak, bunları ayrı birer cephe halinde konumlandırarak çatıştırma çalışmalarıdır. Böylelikle kendi varlığına tehdit olarak gördüğü dünya İslam birliğini toplumsal, kültürel, dinî, coğrafî ve siyasî anlamda bölüp parçalayarak Müslüman gücünü yok etme çalışmaları çok eskiden beri devam etmektedir (Çetin, Prof. Dr. Nurullah Çetin’le "Türk’e Oryantalist Kuşatma" Adlı Kitabı Üzerine Bir Söyleşi, 2014).”

açıklamasını yapmaktadır.

Yazar büyük bir incelik göstererek kitabı kendisiyle aynı hassasiyet evrenini paylaştığı 163 öğrencisine ve dostlarına ithaf etmiştir. Aynı hassasiyeti de bu ülkenin aydınları göstermeli ve “Türk'e Oryantalist Kuşatma”yı edinmelidir.

İyi okumalar.Kaynak

Çetin, N. (2014). Oryantalizmle Mankurtlaştırılmaya Karşı Millî Direniş. Ankara: Berikan Yayınevi.
Çetin, N. (2014, Eylül 15). Prof. Dr. Nurullah Çetin’le "Türk’e Oryantalist Kuşatma" Adlı Kitabı Üzerine Bir Söyleşi. (Z. SARITEPE, Röportaj Yapan)

Çetin, N. (2014). Tipik Bir Oryantalist Olan Pier Loti'nin Gerçek Kimliği. Türk'e Oryantalist Kuşatma (s. 94-95). içinde

Yorumlar