Kitap Tanıtımı: ALİ TAYYAR ÖNDER - TÜRKİYE’NİN ETNİK YAPISITarih yazmak, tarih yapmak kadar ehemmiyetlidir. Eğer yazan, yapana sadık kalmazsa, değişen hakikat şüpheli bir şekil alır ki, beşeriyetin yolunu değiştirir. Biz daima hakikati arayan ve onu buldukça söylemeye cesaret gösteren insanlar olmalıyız.

M. Kemal ATATÜRK

Batı'nın kendine tehdit olarak gördüğü meseleler üçüncü dünya ülkelerine dayatılmaya çalışılarak "zenginlik" yalanlarıyla etnik bölünmelere zemin hazırlanmaktadır. Bu yüzden bu ülkelerde yazılı ve görsel medyada etniklik konusu özel olarak işlenmektedir. Her türlü yayın organı ve sosyal medya toplumların bilinçaltına hitap eden incelikteki yayınlarla etnik ayrımcılığı körüklemekte ve insanların alt yapısını bu ayrımcılığa hazırlamaktadır. Etnik grupların yanı sıra son zamanlarda dini gruplar da azınlık halinde gösterilmektedir. Bu oyunların arkasında çok uluslu küresel sermayeler bulunmaktadır. Bu küresel sermayeler, dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda yönetmeyi arzulamaktadırlar. Bu dev güçler hedeflerine ulaşabilmek için ulus devletleri etnik temellerinden bölmek istemekte, böylece direnci azaltmaya çalışarak, ulusal sınırları göstermelik kılıp küresel sermayenin önünü açmayı hedeflemektedir. Bunları kendine strateji olarak benimseyenler, sahip olduğu kaynaklarla ve Orta Doğu ile Avrasya coğrafyasındaki stratejik konumu itibariyle tüm dünyanın dikkatini çeken Türkiye'yi hedef almıştır. Ayrıca bulunduğu konum itibariyle Türkiye'nin Asya Türk Cumhuriyetleri lideri olarak düşünülmesi de küresel sermaye için ayrı bir tehdit oluşturmaktadır.

Bir araştırma ve inceleme ürünü olarak ortaya çıkan Ali Tayyar Önder’in “Türkiye'nin Etnik Yapısı” isimli eseri Kripto Yayınevi tarafından yayımlanmıştır. Kitap; Etniklik, Üst Kimlik, Etnik Mozaik, Çokkültürcülük, Anadolu ve Türklük, Kaşgarlı Mahmud, Ön Türkler, Aleviler, Türklük ve Kürtler, Kürtler, Zazalar, Araplar, Çerkezler, Lazlar, Gürcüler, Balkan Kökenliler, Nusayriler, Yenidünya Düzeninin Hedefleri ve Türkiye başlıklarından oluşmaktadır. Kitabın içeriğinde yer alan belgeler yazarın ne kadar geniş araştırmalar yaptığının da bir göstergesidir. Ülkemizin sorunlarının birkaç yıllık değil, geçmişe dayanan sorunlar olduğunun dikkatini çeken yazar, 1950’li yıllarda etnik mozaiklik durumunun bilinçli olarak kabullenilmesinin ardından ülkemizin önüne hemen Türk-Kürt meselesinin dayatılmasına dikkat çekmektedir. Batıya diş geçiremeyeceğini anlayan hükümetlerin ise iktidarda kalma arzusu yüzünden taviz vermeyi tercih etmelerini eleştirmektedir.

Ülkemizin gündemini değerlendirmek, daha farklı açılardan olaylara bakmak adına Ali Tayyar Önder’in “Türkiye’nin Etnik Yapısı” isimli eserini okumak sizlere önemli bir katkı sağlayacaktır.

İyi okumalar.

Kitap hakkında bilgilerin bulunduğu, Milli Kanal tarafından yayınlanan 70. Bilgi Şöleni'ne aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.
Yorumlar