Kitap Tanıtımı: İSKENDER ÖKSÜZ - TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ FİKİR SİSTEMİ (TEORİ)Türk Milleti'nin geleceğini gaye edinen Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi (Teori), İskender Öksüz’ün, nam-ı diğer Ayhan Tuğcugil'in eşsiz eseridir. Kitap, 1976-1977 yıllarında Töre Dergisi'nde yayımlanan yazıların 1978'de kitap haline getirilmesiyle oluşan bir eserdir. Zamanın "en çok satan" kitabı unvanını almıştır. Ülkücü gençliğin eğitim kitabı olarak da kullanılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara tavsiye edilen kitap, 12 Eylül 1980 MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davasının iddianamesinde savcının en çok alıntı yaptığı eser olmuştur.

İskender Öksüz'ün 2013 yılında iki kitabı daha yayımlanmıştır. Bu kitaplardan birincisi Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi kitabının 21. asır uyarlaması olan “Türk’üm Özür Dilerim”, ikincisi ise kitabın uygulama ve doktrini niteliğindeki “Niçin? Tarih – Devlet – Ekonomi – Yönetim” kitaplarıdır. Bu üç kitap, Türk’ün, devletin, yönetimin, ideolojinin, temel ilkenin ne demek olduğunu anlatmaktadır.

Kitabın Bilge Kültür Sanat Yayınevi tarafından 2015 yılında tekrar basımı yapılmıştır. Kitaba o günün şartlarını gençlere anlatan 12 sayfalık bir bölüm, Galip Ağabey’e kitabın çıkması adına borcunu açıklayan bir sayfa, dizin ve eski amatör çizimlerin yenileri eklenmiştir. Yazarın kendi fikir hayatında büyük bir yere sahip olan Galip Erdem'e ayrılan satırlar kitabın yazılım aşamasını da bizlere anlatmaktadır.

Kitabın giriş kısmında bulunan satırlar kitabın yazılma amacını şöyle anlatır;

“Bugün Türk Milliyetçiliği eğitiminde, hızla büyümenin getirdiği bir boşluk var. Büyükçe bir kitle fikir sistemini hakkıyla öğrenememiştir. İdeolojisiz sevginin yukarıda bahsettiğimiz sıkıntılarına düşmektedir. Bu sıkıntıyla, Türklük sevgisine karşı tavır alanlar bile vardır. Düşmanlarımız temel kademeye, ‘Vatan, Millet, Sakarya edebiyat’ adını verip hafife alırlarken bazı iyi yetişmemiş ülküdaşlarımız da aynı temeli, ‘hamasi milliyetçilik’, ‘hissi milliyetçilik’ klişeleriyle küçümseyip kendilerine bir ‘bilimsel milliyetçilik’ arar olmuşlardır. Yaptıkları ilk iş bu ‘bilimsellik’in ispatı için ortaya orijinal iktisat doktrinleri, sanayi projeleri, sosyolojik reform planlatmaktır ki, bu aynı zamanda hem iktisatçı, hem mühendis, hem sosyolog olma gayretine eşdeğerdir ve manasızdır.  Türk milliyetçiliği  ‘Vatan, Millet, Sakarya’dan ibaret değildir ama herhalde bir demir - çelik tesisi planı veya ithalat ihracat politikası da değildir.  Eksiklik şu noktada doğuyor: Temelin hemen üstüne yükselmesi gereken ideolojiyi, yani fikir sistemini bir patlama hızıyla çoğalan kitlelerimiz henüz öğrenememişlerdir. Onlara bu sistemi komprime halde verecek kitaplar pek azdır. Eskiden, Milliyetçi Hareket dernek seviyesinde çalışırken sistem eğitimi usta-çırak münasebeti içinde verilirdi. Komprime kitaplara bu yüzden pek ihtiyaç duyulmamıştı. Talebeler esası, sohbetlerde alır, kendilerine geniş bir okumayla bilgilerini derinleştirmek görevi kalırdı. Bu usul çok güçlüdür. Ancak, sayının artmasıyla işlemez hale gelir. Bugünün şartlarında seminer grupları ve temel komprime kitaplar zaruret haline gelmiştir. İktisat, eğitim, reform, sanayi projeleri aslında Türk Milliyetçiliği’nin son kademesinin içindedir. Bu son kademeye ‘uygulama’ diyoruz. ‘Bilimsel milliyetçilik’ meraklılarının hatası temelden hemen uygulamaya atlama gayretleridir. Bu iki uç arasında Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi’nin teorisi bulunur. Temelsiz sistem ne derece havadaysa, ideolojisiz uygulama da o derece havada kalmaya mahkûmdur.”

Kalıpların dışında düşünmeyi, fikir geliştirmeyi anlatan bu eseri okumak size önemli bir katkı yapacaktır.

İyi okumalar dileriz.

(Baştaki resimlerden sağdaki kitabın ilk basım kapağı, soldaki de kitabın Bilge Kültür Sanat Yayınevi tarafından 2015 yılında basılan kapağıdır.)

Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi kitabının doğuşunun anlatıldığı kısa videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Yorumlar