Kitap Tanıtımı: İKBAL VURUCU – PKK TERÖRÜ NEDEN BİTMEZ?“PKK terörü, Türkiye’nin gündemine oturduğundan beri PKK’nın nasıl bitirileceğini konuşuyoruz. Bunun için reçeteler sunuyor, önerilerimizi sıralıyoruz. Ancak unuttuğumuz önemli bir husus var: PKK’nın ne olduğunu tespit etmiyoruz. Gerçekte bir terör örgütü olsa da, onu sadece terör örgütü olarak tanımlamak kolaycı bir tutumdur. Bu örgütün yapısını, uzantılarını, bağlantılarını, yan kuruluşlarını, toplum üzerindeki psikolojik etkilerini, çalışma sistemini, maddi kaynaklarını, dış destekçilerini vb. anlamadan ve bunlara karşı gerekli tedbirleri almadan PKK’yı bitirmek mümkün olmayacaktır. PKK’yı üreten mekanizmayı yok etmedikçe, PKK’yı bitirmek için sunulan reçetelerin uzamasına şaşırmamalıyız (Özdemir, 2013).”

Takdim kısmını Ali Rıza Özdemir’in yazmış olduğu kitap, 2013 yılında Altınpost Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır. İkbal Vurucu kitapta, PKK’nın yaklaşık 30 yıllık varlığını hâlâ nasıl devam ettirdiğinin nedenleri üzerinde durmaktadır. Ayrıca kitapta “Türkiye’de terör biter mi?” sorusunun cevapları aranmaktadır. Bitirilmemesinin ya da bitirilmek istenmemesinin sebepleri, PKK’nın bir terör örgütü olarak görülmemesi olarak söylenmektedir. Bilindiği üzere yaşanılan süreçte takınılan tavır, söylenilen sözler ve muhatap alınan kişiler terörü bitirmek yerine daha da cesaretlendirmektedir. PKK, başından itibaren Kürt sorununun bir uzantısı olarak gösterilmekte ve Kürt sorununun çıkma aşaması olarak Cumhuriyet’in kurulması gösterilmektedir. Günümüzde ise bu süreç etnik kimlik ayrımlarının dillendirilmesi ile büyüyerek devam etmektedir.

Toplumsal bir gerilim oluşturulup, tartışma meclisleri kurularak PKK sorununa çözüm aranması gerektiğini savunan yazar, kitapta yer alan makalelerde sosyolojik araştırmaların yapılarak vurgulanan söylemlerin gerçeklerini gün yüzüne çıkartmak gerektiğine değinerek, “Kürtçülük nedir?”, “Terör nedir?”, “Anadilde eğitim nedir?”, “Çokkültürcülük nedir?” gibi soruların cevapları ayrıntılarıyla araştırılarak halkımıza anlatılması gerektiğini savunmaktadır.

Kitabın son bölümündeki “Ekler” kısmında Yılmaz Özdil’in, Ümit Özdağ’ın, Servet Avcı’nın, Ahmet Selim’in ve Sadi Somuncuoğlu’nun makalelerine yer verilmektedir. Kitabın arka kapağında ise;

“Terörle mücadelede güvenlik kuvvetlerinin mücadele biçimine ve psikolojik varlığına aktif saldırıda bulunulmakta, bilinçli bir biçimde psikolojik yıpratmaya maruz bırakılmaktadır. "Derin devlet" söylemi bunun açık bir ifade biçimidir. Bu sözle kastedilen TSK’dır. Bugünlerde "derin PKK" söyleminin hem iktidar çevrelerinde hem de iktidarla ilişki içerisindeki Kürtçü çevrede revaçta olması bir başka gerçeğe vurgu yapar. Derin devlet söylemi devletin içerisinde devlet imkânlarını kullanarak yasa dışı işlere bulaşmış kişi ve grupları, devletin menfaatini kendi menfaatleri doğrultusunda yönlendirenler olarak anlamlandırılırken son kertede meşru ve gayr-i meşru iki olgu olarak tasnife tabi tutulabilir. PKK’nın bizatihi kendisinin yok edilmesi, lanetlenmesi gereken bir örgüt olduğu göz ardı edilerek "iyi PKK" "kötü PKK" algısı yaratılmaya ve zihinler manipüle edilmeye çalışılmaktadır. Bu söylem aşikârdır ki, PKK’yı meşrulaştırma çalışmalarının bir ürünüdür. İktidarın basın organları ve PKK’nın basın araçlarının aynı söylemi kullanmaları ve TSK’yı suçlu olarak gösterme gayretleri bölücü terör karşısındaki irade yokluğunun bir tezahürüdür.”

satırları yer almaktadır.

İyi okumalar.


Kitabın içinden parçaların anlatıldığı Milli Düşünce Merkezi Gencay Bilgi Şöleni'ne aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz.Kaynaklar

Özdemir, A. R. (2013). Takdim. İ. Vurucu içinde, Türkiye'de Pkk Terörü Neden Bitmez? (s. 9-10).
    

Yorumlar