Kitap Tanıtımı: YILMAZ ÖZAKPINAR – BİR MEDENİYET TEORİSİ (KÜLTÜR VE MEDENİYETE YENİ BİR BAKIŞ)


Kültür ve medeniyet adına o kadar eşsiz kitaplar yazıldı ki, bu eserlerden birisi de Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar’a ait olan Bir Medeniyet Teorisi (Kültür ve Medeniyete Yeni Bir Bakış) isimli eser. İlk basımı 1997 yılında Kubbealtı Neşriyatı tarafından yapılan kitabın ikinci basımını 1999 yılında Ötüken Neşriyat yapmıştır. En son dördüncü basımı yapılmış olan kitabın içeriğinde üçüncü basımından farklı olarak bazı kelime, üslûp ve ifade değişiklikleri yapılmıştır. Tekrar niteliğindeki ifadeler kitaptan çıkarılmıştır.

Kültür ve medeniyet kavramlarının yeni bir bakış açısıyla işlendiği kitapta, kültürün ve medeniyetin insan doğasında hazır bulunmadığı ve belli imkânlar dâhilinde insanların kendi tercihleriyle oluşturulduğu vurgulanmaktadır. Farklı medeniyetlerin karşılaştırmalarının yapıldığı kitabın son kısmında İslam medeniyetinin bugünkü yaşayış biçimine eleştiriler getirilmiştir. Sosyologların, kültür antropologlarınının ve tarihçilerin problemlere yaklaşımlarında olayları somut olarak ele almaları yazar için ayrıntıları ihmal etmektir. İçinde ilginç örneklerin de yer aldığı kitap Ziya Gökalp’in kültür ve medeniyet kavramlarına da eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmakta ve kavramların daha farklı kullanılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Medeniyet, onu benimseyen toplumun bütün yaşamını değiştirir. Böylece kültürü var eder. Bu yüzden kitapta kültürün değişip yeniden edinilebileceği fakat medeniyetin kesinlikle değişmeyeceği anlatılmıştır. İnanç kavramının medeniyetler üzerindeki rolüne de değinilerek medeniyet ve inancın toplum üzerindeki yeri;

“Medeniyetin ruh temeli bir inanç, toplumsal temeli o inanca bağlı ahlâk nizamıdır. Bu temeller üzerinde bir araya gelmenin bilincini ve güvenini duyan insanlar o inanca ve ahlâk nizamını yaşatacak devlet teşkilâtını ve iktisâdi yapıyı kurarak büyük kültür eserleri meydana getirir.”

satırlarıyla desteklenmektedir.

Kitap herkesin anlayabileceği sadelikte yazılmıştır. Kitapta bir anlam kargaşası yoktur ve kavramlar yerinde kullanılmıştır.

İyi okumalar dileriz.

Yorumlar